Nejčastěji objednávané služby

Majitelé zařízení s Windows Phone nejčastěji využívají možnosti nahrání české lokalizace, odemčení zařízení pro nahrávání neoficiálních ROM a aplikací (starší zařízení).

Poslední a servisně nejzajímavější skupinou jsou zařízení s Androidem, která na trh velmi často přicházení výrazně softwarově nevyladěná. Nejčastějšími úpravami jsou různá odemčení (např. root přístup) a zejména komplexní ladění přístrojů, které spočívá v nahrání nejlepšího dostupného softwaru (ROM).  A právě tato služba je tou nejoblíbenější. Do zařízení totiž nahráváme výhradně dlouhodobě testovaný software, který obsahuje jen minimum chyb. Takovýto software nejen že výrazně zvyšuje výkon a odstraňuje chyby výrobce, ale v mnoha případech také výrazně snižuje spotřebu přístroje. Uživatelé také často využívají možnost upravit zařízení dle svých specifických požadavkům, zejména výběrem vhodných aplikací, které nejsou příliš mediálně propagovány.

 

 

Ceník

Široké portfolio
Jelikož nabízíme široké portfolio služeb pro desítky různých zařízení, není možné stanovit pevný ceník služeb. Výsledná cena se vždy odvíjí od časové a technické náročnosti vybrané služby u konkrétního zařízení.

Individuální přístup
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a cenu určujeme až po detailní konzultaci daného problému či požadovaného stavu. Cenu se tedy dozvíte až od našeho technika po odeslání nezávazné objednávky.

Cena
Ve většině případů se ceny pohybují v rozmezí 400 – 1000 Kč.

 

 

 

 

Kompletní přehled služeb

 Google Android

 • Aktualizace a přehrání oficiální ROM.
 • Aktualizace a přehrání libovolných neoficiálních ROM.
 • Root, neboli odemčení zařízení nutné pro funkčnost některých aplikací.
 • Odblokování zařízení (přivezených ze zahraničí) umožňující provoz i u českých mobilních operátorů.
 • Instalace libovolného softwaru (freeware, shareware).
 • Softwarové „vyčištění a zrychlení“ Vašeho zařízení.
 • Vyhledání a instalace softwaru dle Vámi zadaných požadavků a kritérií.
 • Drobné softwarové úpravy a vylepšení.
 • Poradenské služby.
 • Osobní zaškolení a přiblížení problematiky Androidu, popř. používání přístroje s Androidem. (např. při nákupu nového přístroje apod.)

 

Windows Phone 7/8

 • Odblokování zařízení pro instalaci neoficiálních aplikací (pouze zařízení první generace).
 • Nahrání české lokalizace.
 • Oficiální aktualizace operačního systému (Mango, Tango apod.)
 • Aktualizace a přehrání libovolných oficiálních ROM.
 • Unbrand, neboli odstranění modifikací operátorů. (Získáte rychlejší přístup k aktualizacím apod.)
 • Instalace libovolného softwaru (freeware, shareware).
 • Vyhledání (popř. vytvoření) a instalace softwaru dle Vámi zadaných požadavků a kritérií.
 • Drobné softwarové úpravy a vylepšení.
 • Oprava a oživení zařízení, která byla „umrtvena“ nevhodnou softwarovou úpravou.
 • Poradenské služby.
 • Osobní zaškolení a přiblížení problematiky Windows Phone 7, popř. používání přístroje s Windows Phone 7. (např. při nákupu nového přístroje apod.)

 

Servisní podmínky

1. Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému XDA Servisu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

2. XDA Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v mobilním telefonu, ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi provedením softwarových úprav. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka.

3. Diagnostika závad není zákazníkovi účtována. Účtováno je pouze úspěšné provedení objednaných servisních úprav (služeb).

4. Záruka spokojenosti = Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 14ti dní od okamžiku převzetí zákazníkem. Pokud zákazník nebude s provedenými pracemi spokojen, má nárok na bezplatné odstranění závad (pokud to bude možné), případné navrácení zařízení do původního stavu.

5. Servis nenese zodpovědnost za případné poškození přístroje.

6. Služby nabízené XDA Servisem nemusejí být v souladu se záručními podmínkami výrobce. Zákazník si je vědom možné ztráty oficiální záruky zajišťované výrobcem a s touto skutečností souhlasí.

7. XDA Servis může vydat zařízení majiteli, nebo jakékoliv jiné osobě, pouze po předložení „Předávacího protokolu“, který zákazník obdrží při předání zařízení do servisu.